Giới thiệu chương trình sửa file advancedsetting.xml trực tiếp trong KODI

Với công cụ này bạn có thể sửa đổi trực tiếp các thông số trong file advancedsetting.xml trong KODI.
Để cài đặt, đầu tiên bạn cài file source repo.kodi.vn theo hướng dẫn sau:

(http://vietmediaf.net/threads/1088/)

Cài đặt từ Setting/Addon/Install from zip/

Chọn repo.kodi.vn rồi vào mục Program-Addon/System-setting/plugin.program.advancedsetting.zip

Sau đó bạn có thể chạy chương trình này từ: Program/ Program add-ons/ Easy Advanced Setting rồi làm theo hướng dẫn.

Bạn có thể xem video sau.

Sử dụng chương trình này bạn có thể sửa đổi thông số cho phù hợp nhất với các thiết bị của mình nhằm tăng khả năng vận hành của chương trình KODI.
Chúc các bạn thành công.
(Theo http://vietmediaf.net/threads/4840/)

Gửi bình luận

Loading Facebook Comments ...

You may also like...