Các thiết lập phụ đề trong KODI

KODI hỗ trợ cả hai loại phụ đề rời và phụ đề đi kèm theo file và hầu như cũng hỗ trợ các định dạng phụ đề. Và một tính năng nữa là KODI có thể tìm kiếm và tải phụ đề trực tiếp ngay từ màn hình xem phim.
1. Thay đổi thiết lập phụ đề trong khi đang chạy video:
Rất nhiều thiết lập cho phụ đề có thể thay đổi hoặc tắt/bật (thường là mặc định Bật) ngay trên màn hình OSD (On Screen Display) ngay trong lúc đang thưởng thức bộ phim bằng cách chọn Menu phụ đề hoặc trong lựa chọn Audio.
enter image description here
Để mặc định KODI tắt phụ đề mặc định thì khi trong khi play video bạn có thể cho hiện thanh trạng thái rồi chọn mục “Audio” – Tắt phụ đề (Enable subtitles off) rồi sau đó chọn “Save as default for all video.
1.1 Thiết lập trong mục Setting:
Các thiết lập có thể lựa chọn là:
* Enable subtitles: cho phép phụ đề hiển thị trong khi đang play video.
* Subtitle offset: Nếu như phụ đề hiển thị hiển thị chậm hoặc nhanh quá bạn có thể điều chỉnh tại đây.
* Subtitle: lựa chọn các danh sách phụ đề được đính kèo theo video. Nếu chỉ có 1 phụ đề thì lựa chọn này sẽ bị bôi mờ. Kodi sẽ tự động lựa chọn ngôn ngữ phụ đề dựa trong cấu hình chung KODI. Để thiết lập ngôn ngữ định dạng phụ đề cho toàn bộ các video bạn vào mục KODI/Setting/Player/Language/Preferred Subtitle Language.
* Borrow for subtitle: cho phép bạn chọn đường dẫn đến phụ đề bạn tải về bên ngoài KODI trên thiết bị của bạn.
* Set as default for all videos: lựa chọn này nhằm thiết lập cho toàn bộ video.
2. Các thiết lập khác:
Bạn vào phần [Settings/Player/Language#Subtitles].
enter image description here
2.1 Preferred Subtitle Language
* Setting level: Basic
* Mô tả: thiết lập mặc định ngôn ngữ phụ đề hiển thị nếu như phụ đề đính kèo nhiều hơn một phụ đề.
2.2 Enable parsing for closed captions
enter image description here
Settings level: Standard
*Mô tả: Cho phép phân tích cú pháp CC trong các luồng video, giảm tải cho CPU.
enter image description here
*2.3 Subtitle position on screen

* Settings level: Advanced
* Mô tả: Vị trí của phụ đề trên màn hình. Lựa chọn: Fixed, Bottom of video, Below video, Top of video, Above video.
2.4 Stereoscopic 3D depth of subtitles
* Settings level: Advanced
* Mô tả: Thiết lập độ sâu của phụ đề cho các video 3D. Giá trị càng cao thì khoảng cách phụ đề càng gần người xem.
2.5 Font to use for text subtitles
* Settings level: Standard
* Mô tả: thiết lập loại phông cho phụ đề.
2.5.1 Character set
* Settings level: Standard
* Mô tả: thiết lập định dạng phông cho phụ đề
2.5.2 Size
* Settings level: Expert
* Mô tả: Thiết lập kích cỡ phông cho phụ đề
2.5.3 Style
* Settings level: Expert
* Mô tả: Thiết lập kiểu phông cho phụ đề.
2.5.4 Colour
* Settings level: Expert
* Mô tả: Thiết lập màu sắc cho phụ đề.
2.5.5 Background colour
* Settings level: Expert
* Mô tả: Thiết lập màu nền cho phụ đề.
2.5.6 Background opacity
Settings level: Expert
Description: Thiết lập độ trong suốt cho phụ đề.
2.6 Override ASS/SSA subtitle fonts (Ghì đè phông chữ)
* Settings level: Expert
* Mô tả: Nếu phông chữ được xác định trước được cung cấp với tệp phụ đề, hãy bật cài đặt này để ghi đè chúng.

3. Các dịch vụ download phụ đề.
3.1 Languages to download subtitles for (ngôn ngữ để tìm kiếm phụ đề)
* Settings level: Standard
* Mô tả: Thiết lập ngôn ngữ để sử dụng khi tìm kiếm phụ đề. Lưu ý: Không phải tất cả các dịch vụ phụ đề sẽ hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ.

3.2 Subtitle storage location (Vị trí lưu phụ đề):
* Settings level: Advanced
* Mô tả: Thiết lập đường dẫn nơi lưu phụ đề đã tải xuống, cùng vị trí với video hoặc vị trí tùy chỉnh.

3.2.1 Custom subtitle folder (Thư mục phụ đề tuỳ chỉnh)
* Settings level: Advanced
* Mô tả: Thiết lập thư mục cho phụ đề của bạn.

3.3 Pause when searching for subtitles (tạm dừng video khi tìm kiếm phụ đề)
* Settings level: Advanced
* Mô tả: Tạm dừng video khi tìm kiếm phụ đề và sẽ play tiếp khi đã tải xong phụ đề.

3.4 Auto download first subtitle (tự động tải phụ đề đầu tiên).
* Settings level: Advanced
* Mô tả: Tự động tải về phụ đề trong danh sách tìm kiếm.

3.5 Default TV service
* Settings level: Standard
* Mô tả: Lựa chọn dịch vụ tìm kiếm phụ đề cho Tv-show.

3.6 Default movie service (dịch vụ mặc định tìm kiếm phụ đề cho phim)
* Settings level: Standard
* Mô tả: Lựa chọn dịch vụ phụ đề tìm kiếm cho phim.

4. Tải xuống thủ công các tệp phụ đề bên ngoài:
Bạn có thể để phụ đề rời cùng với tệp video trong cùng thư mục hoặc để phụ đề vào thư mục đã được thiết lập trong mục 3.2.1. Hoặc bạn có thể tải phụ đề thông qua OSD/Video/ Cài đặt phụ đề.
Phụ đề và video phải được đặt tên giống nhau như:

video1.srt
video1.avi.

4.1 Phụ đề nén:
Kodi cũng hỗ trợ phụ đề VobSub nén. Xin lưu ý rằng phụ đề bên trong file RAR vẫn cần phải có cùng tên với tệp video và yêu cầu addon rar được cài đặt.

Video File: The Matrix.avi
Subtitle: The Matrix.rar 

Nếu bạn muốn Kodi tự động bật phụ đề được nén, bạn phải bật tùy chọn Tìm kiếm phụ đề trong RARs trong Cài đặt phụ đề.

4.2 Sử dụng nhiều phụ đề:
KODI hỗ trợ sử dụng nhiều hơn một phụ đề bên ngoài. Chỉ cần đổi tên tệp video và phụ đề như sau:

Video File: The Matrix.avi
Subtitle 1: The Matrix.English.srt
Subtitle 2: The Matrix.French.srt
Subtitle 3: The Matrix.German.srt

5. Các thiết lập nâng cao:
5.1 Thêm phông cho phụ đề:
Phông bên ngoài có thể đưa vào bằng cách đưa vào thư mục KODI/media/Fonts/

Gửi bình luận

Loading Facebook Comments ...

You may also like...