Hướng dẫn cách force update add-on khi không auto update.

Đôi khi do một vài nguyên nhân, khi add-on có version mới nhưng KODI không cập nhật tự động từ repository được vì vậy chúng ta sẽ cần phải thực các bước sau để force update lên version mới nhất. Ví dụ trong bài lấy add-on VietmediaF làm ví dụ:

Hiện tại các bạn thấy version hiện tại add-on là 1.0.30

Mà version hiện tại là 1.0.32, vì vậy chúng ta cần phải update lên version mới nhất.

Bước 1:

Các bạn vào Setting/ Add-on.

Bước 2:

Vào “Install from my repository

Bước 3:

Chọn add-on cần check, ở đây là add-on VietmediaF. Nhấn chuột phải nếu dùng chuột hoặc phím Menu nếu dùng Remote. “Check for updates“.

Bước 4:

Hệ thống sẽ kiểm tra và báo có update. Các bạn nhấn vào Add-on cần update.

Bước 5:

Nhấn vào mục cần update.

Bước 6:

Hệ thống sẽ hiển thị các version có thể update. Các bạn chọn version mới nhất để update lên.

Bước 7:

Các bạn ra Video Add-on kiểm tra lại. Hệ thống đã update Add-on lên phiên bản mới nhất rồi. Hiện tại add-on VietmediaF đang để chế độ autorun. Nếu các bạn không thích có thể vào Setting để off tính năng này đi nhé.

Chúc các bạn thành công.

Gửi bình luận

Loading Facebook Comments ...

You may also like...