Hướng dẫn thêm file source và cài đặt addon VietmediaF trên KODI 17

Các bạn làm theo video hướng dẫn

Website: http://vietmediaf.net Group: https://www.facebook.com/groups/vietkodi/

Gửi bình luận

Loading Facebook Comments ...

You may also like...