Kodi: thủ thuật hướng dẫn, sử dụng, chia sẻ.

B3

Hướng dẫn kích hoạt VIP qua Fxu

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Fshare tại trang Website Fshare.vn. Nếu chưa có tài khoản bạn có thể đăng ký tại link https://www.fshare.vn/site/signup Bước 2: Vào link này để đến trang nâng tài...

splash-kodi17b1-600x336

Một vài thay đổi trong KODI v17

Một vài nét về KODI 17. Mã hiệu cho đợt phát hành lần này là “Krypton”, giống như bản KODI v16 là “Jarvis” và v15 là “Isengard”. Thay đổi trong KODI 17: Một số...