Kodi: thủ thuật hướng dẫn, sử dụng, chia sẻ.

splash-kodi17b1-600x336 0

Một vài thay đổi trong KODI v17

Một vài nét về KODI 17. Mã hiệu cho đợt phát hành lần này là “Krypton”, giống như bản KODI v16 là “Jarvis” và v15 là “Isengard”. Thay đổi trong KODI 17: Một số...