Kodi: thủ thuật hướng dẫn, sử dụng, chia sẻ.

addon kodi salts vietmediaf

Giới thiệu Addon Video SALTS – Kodi

Stream All The Sources viết tắt là SALTS là một addon video cho KODI, cho phép bạn có thể stream video từ rất nhiều nguồn khác nhau. SALTS hỗ trợ tích hợp trakt.tv giúp...