Một vài thay đổi trong KODI v17

Một vài nét về KODI 17.

Mã hiệu cho đợt phát hành lần này là “Krypton”, giống như bản KODI v16 là “Jarvis” và v15 là “Isengard”.

Thay đổi trong KODI 17:

Một số những thay đổi lớn chính như sau:

 • Sửa đổi lại hệ thống LiveTV và PVR (Trình ghi lại video): Thêm, nâng cấp và tối ưu các backend PVR cho những add-on PVR phổ biến như IPTV Simple Client, FilmOn, PVR Demo Client, Tvheadend, MythTV…
 • Thay đổi Framework Addon, API và phương thức quản lý: Thêm, nâng cấp các hệ thống thư viện API, thêm các API cho keyboard, game controllers,
 • Nâng cấp engine giao diện người dùng: Thêm skin mặc định của KODI có tên là Estuary, di chuyển Confluence vào trong addon repo; thêm giao diện mặc định hỗ trợ cảm ứng Estouchly.
 • Xây dựng lại trình video player của KODI. Đổi tên DVDPlayer thành VideoPlayer.
 • Thêm khả năng lựa chọn Audio, Phụ đề của nguồn phát video.
 • Hỗ trợ khả năng play phụ đề của Bluray (dạng PGS/.sup).
 • Nâng cấp khả năng giải mã video trong trình Player mới.
 • Nâng cấp một vài plugin về Audio DSP và add-on ADSP cho audio engine của KODI.
 • Nâng cấp hệ thống thư viện quản lý media của KODI: lựa chọn việc lấy thông tin media từ nhiều nguồn khác nhau.
 • Làm lại và nâng cấp khả năng lấy thông tin cho các nguồn media, thêm khả năng lấy thông tin từ file .nfo và thông tin online.
 • Nâng cấp khả năng xử lý Audio Engine của KODI.
 • Thay thế API Android 21 và SDK 21 bằng NDK 10 có nghĩa là hệ điều hành Android tối thiểu là 5.0 để chạy KODI.
 • Thêm phần hỗ trợ pass-through cho DTS-HD, DTS-X, Dolby TrueHD, and Dolby ATMOS.
 • Hỗ trợ khả năng giải mã UltraHD/ 4K nếu phần cứng có khả năng đáp ứng.
 • Hỗ trợ iOS 10, TVOS.
 • Chuyển đổi KODI thành ứng dụng Universal Windows Platform tương thích với Windows 10 (x86 only).
 • Hỗ trợ xuất video 10 to 16 bit thông qua DXVA renderer.
 • Nâng cấp hệ thống render video cho DirectX11 và Direct3D 11 trên Micrsoft Windows.

Cách nâng cấp lên KODI 17

Đối với người dùng Android: không uninstall bản KODI cũ. Install version mới sẽ giữ lại được toàn bộ các cài đặt của bạn.

Hầu hết các add-on chạy trên KODI 16 vẫn có thể chạy trên KODI 17 trừ một vài trường hợp đặc biệt.

Một số thay đổi trong advancedsetting.xml

 <useddsfanart> - bỏ trong v17 Krypton.
<cachemembuffersize> và <readbufferfactor> - In v17 <cachemembuffersize> đổi tên thành <memorysize> và <readbufferfactor> đổi tên thành <readfactor>. Các setting <network> xóa bỏ trong thẻ <network> đưa vào trong thẻ <cache>.
<minvideocachelevel>, <minaudiocachelevel>, và <cacheindvdplayer> bỏ trong v17.
<useffmpegvda> - Thẻ dành cho nhà phát triển, xóa bỏ trong v17.

Gửi bình luận

Loading Facebook Comments ...

You may also like...