Hướng dẫn sao lưu và khôi phục các dữ liệu KODI.

KODI là một chương trình rất mạnh mẽ trong lĩnh vực giải trí. Và trong quá trình sử dụng chúng ta cài đặt, thử nghiệm rất nhiều các add-ons hay, các theme đẹp nhưng vào một ngày đẹp trời nào đó bỗng dưng KODI chúng ta dở chứng thì lúc này chúng ta cần phải sử dụng tính năng khôi phục mạnh mẽ của KODI. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn một add-ons có tên là BACKUP. Với các tính năng rất mạnh mẽ như có thể sao lưu tất cả các dữ liệu như playlist, thumbnails, addons và các dữ liệu cấu hình khác, bạn có thể chọn đường dẫn sao lưu tại usb, device, Google Drive, Dropbox. Bạn cũng có thể đặt lịch chạy backup một cách chủ động hoặc tự động hàng tuần, hàng tháng, hàng ngày hay một giờ cố định nào đó.

Giao diện backup

Cấu hình lựa chọn đường dẫn sao lưu:

Remote path

Lựa chọn loại dữ liệu để sao lưu:

Option

Thiết lập thời gian biểu sao lưu:

Để cài đặt các bạn có thể làm theo hướng dẫn sau:

Settings Add-ons Install from repository (v15/v16) / Get add-ons (v14) Kodi add-on repository Program Add-ons Backup Install

Nếu không cài được từ repository bạn có thể download add-on này tại đây BACKUP ADDON KODI

Gửi bình luận

Loading Facebook Comments ...

You may also like...