Giới thiệu Addon Video SALTS – Kodi

Stream All The Sources viết tắt là SALTS là một addon video cho KODI, cho phép bạn có thể stream video từ rất nhiều nguồn khác nhau. SALTS hỗ trợ tích hợp trakt.tv giúp cho luôn giữ được bộ sưu tập và danh sách của bạn đồng bộ qua các thiết bị và nó cũng hỗ trợ quản lý thư viện tích hợp.
Bài hướng dẫn sau sẽ giúp bạn cách cài đặt SALTS lên KODI.

Phần 1: Cài đặt SALTS

Đầu tiên bạn cần cài đặt Repository tknorris bằng cách cài đặt File source theo hướng dẫn ở đây.
Hoặc bạn có thể cài đặt bản beta repo ở đây tại GitHub.
Chú ý bản beta là thử nghiệm và sẽ không ổn định bằng bản chính thức.

Bước 1: Từ HOME SCREEN của KODI chọn SYSTEM.

Bước 2: Chọn ADDON

Bước 3: Chọn INSTALL FROM ZIP FILE.

Bước 4: Chọn KODI.VN

Bước 5: Chọn 02-Internation repos1

Bước 6: Chọn repository.tknorris.release.zip

Cài đặt sau đó quay lại.

Bước 7: Chọn INSTALL FROM REPOSITORY

Bước 8: Chọn Repository tknorris

Bước 9: Vào Video Addon.

Bước 10: Chọn Stream All The Sources.

Bước 11: Quay trở lại HOME SCREEN của KODI

Bước 12: Vào mục Video/ Addon và chọn Stream All The Sources.

Bước 13: Vào mục SETTING

Bước 14: Chọn Auto-Configure SALTS

Bước 15: Chọn Continue

Bước 16: Sau đó bạn vào các mục Movies và TV Shows của Addon và thưởng thức thôi.

Nguồn: http://vietmediaf.net/threads/6058/

Gửi bình luận

Loading Facebook Comments ...

You may also like...