Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Add-ons Super Favourite cho KODI.

Các bạn sử dụng chương trình KODI trong giải trí hàng ngày và cài đặt rất nhiều Add-ons để xem. Như các bạn đã biết chúng ta thường sử dụng chức năng mặc định sẵn của KODI để thêm các mục ưa thích của mình nhưng trên thực tế chúng ta có rất nhiều mục ưa thích, thậm chí có nhiều add-on còn không cung cấp menu ngữ cảnh để thêm vào hoặc add-on đó cung cấp một danh sách quá dài và lộn xộn, làm chúng ta khó có thể hoặc mất thời gian để bật chúng lên. Add-on Super Favourite chính là ra đời để giải quyết vấn đề này.

Super Favourite cung cấp cho chúng ta một cách thức để quản lý các mục ưa thích một cách khoa học, hiệu quả hơn và giúp chúng ta có trải nghiệm tốt hơn với KODI.

Super Favourite có các chức năng chính sau:

  • Tạo ra các thư mục con để lưu giữ các mục ưa thích.
  • Mở các file media trên local một cách nhanh chóng, không phải sử dụng tính năng add file của KODI mới play được.
  • Có thể lưu trữ và khôi phục các favourite một cách nhanh chóng, rất tiện cho việc chia sẻ.

Giao diện Add-on:

Chức năng iExplore:

Cấu hình:

Thay đổi màu chữ:

Như vậy, các bạn có thể thấy sử dụng add-on Super Favourtie có lợi như thế nào.

Sau đây là cách cài đặt add-on Super Favourtie:

Gửi bình luận

Loading Facebook Comments ...

You may also like...