Google đang tặng miễn phí 2Gb Drive Storage.

Google đang tặng miễn phí 2Gb cho người dfung Google Drive. Đây như là hành động mang tính truyền thống khi Google miễn phí dung lượng sử dụng dịch vụ Drive nhằm khuyến khích người dùng thực hiện “Kiểm tra an toàn tài khoản”.

Việc kiểm tra này diễn ra hơn một phút nhằm xem lại các thiết lập an toàn tài khoản 2 bước, thông tin khôi phục tài khoản và các ứng dụng được cấp quyền truy cập tài khoản Google. Ngay sau khi người dùng hoàn thành sẽ được tặng ngay 2Gb miễn phí mãi mãi.

Để nhận được thêm 2Gb lưu trữ nữa vào Google Drive, bạn hãy thực hiện quá trình “Kiểm tra an toàn tài khoản” ở đây.

Gửi bình luận

Loading Facebook Comments ...

You may also like...