Những addon xem thể thao tốt nhất trong KODI

Addon NJM Soccer

Kodi.vn addon NJM Soccer Video 2

Để cài đặt Addon này, các bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1:

System – Setting – Add-ons – Install from zip file.

Bước 2:

Chọn nguồn Vietmedia (Nếu chưa cài làm theo hướng dẫn bài này http://kodi.vn/huong-dan-cai-dat-nguon-va-addon-vietmedia-play/)

Bước 3:

Chọn thư mục Other Plugins. Tiếp đó chọn plugin.video.NJMSOCCER.zip kodi.vn Vietmedia source

Bước 4:

Vào Video/ Addons chọn NJM Soccer và thưởng thức thôi. kodi.vn NJM Soccer

Addon SportsDevil

Addons SportsDevil

Gửi bình luận

Loading Facebook Comments ...

You may also like...