Hướng dẫn thiết lập giao diện NETFLIX trong KODI.

Sau đây tôi xin giới thiệu cách thiết đặt giao diện KODI giống như NETFLIX.

Video Hướng dẫn:

Đầu tiên, chúng ta cài đặt giao diện TITAN trong KODI Repository: SYSTEM/APPEANCE/SKIN

Cài đặt SKIN TITAN

Chọn áp dụng giao diện TITAN

Giao diện mặc định của TITAN:

Chọn Skin Setting:

Chọn HomeScreen Layout:

Chọn Netflix Layout:

Chọn Color theme:

Chọn Red Theme:

Giờ đã ra giao diện Netflix màu đỏ rồi:

Chọn Configure Widget Rows:

Sẽ ra giao diện này và làm theo chỉ dẫn:

Các bạn có thể Add (Thêm) hay sửa đổi shortcut đến các add-ons ưa thích của mình.

Chúc các bạn thành công.

Gửi bình luận

Loading Facebook Comments ...

You may also like...